0988.450.666

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Các loại bánh xe

Bánh xe được dung rất nhiều trong các cụm công nghiệp, Đức Tài có thể sản xuất được các loại bánh xe như: Bánh xe goong, bánh xe tải thùng thép, bánh xe cẩu trục, bánh dẫn

Các loại bánh xe

Mẫu bánh xe 01

Giá: liên hệ

Các loại bánh xe

Mẫu bánh xe 02

Giá: liên hệ