0988.450.666

Thông báo tuyển dụng 2019 – Công ty Cơ khí Công nghiệp Đức Tài

Do nhu cầu cần mở rộng sản xuất nên công ty Đức Tài cần tuyển dụng các vị trí sau:
1. Kỹ sư chế tạo máy: Số lượng: 02.
Yêu cầu: Có kinh nghiệm thực tế về Cad Cam CNC. Có năng lực điều hành và quản lý công nhân.
2. Công nhân đứng máy CNC:
Số lượng: 02
Yêu cầu: Biết vận hành và sử dụng máy Tiện, Phay CNC. (ưu tiên lao động đã đi xuất khẩu lao động về). Có tác phong công nghiệp trong sản xuất.
3. Kế toán nội bộ
Số lượng: 01
Yêu cầu: Quản lý thu chi nội bộ trong công ty.
Lương thưởng theo thỏa thuận khi phỏng vấn.
Chế độ làm việc, nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Mr Cường 0988450666 – 0916961388