0988.450.666

Tin Tức công đoàn năm 2022

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghiệp Đức Tài Là một doanh nghiệp hoạt động trong đa lĩnh vực như: Cơ khí chính xác, cơ khí dân dụng, cơ khí lớn, tư vấn thiết kế cơ khí; …

 

 

 

Đang cập nhật……………